Camp Redó i Cas Capiscol seran els afectats pels 1.300 pisos als solars de l’antic quarter de Defensa. Augmentaran un 22% la seva densitat

Laura Morral | 07/07/2008 |dbalears

El projecte de construcció de 1.300 habitatges a la zona de Son Busquets, en els solars de l’antic quarter d’artilleria de la carretera de Valldemossa, afectarà de ple les barriades de Camp Redó i Cas Capiscol, amb 13.578 i 8.677 habitants respectivament. El creixement poblacional a l’entorn de 5.000 residents més farà incrementar un 22% la densitat de població de la zona.

Són cinc punts per sobre de la superfície del 17% que es guanya amb el nou PERI impulsat per l’actual equip de govern. Aquesta àrea d’actuació actualment està infrautilitzada i abraça uns 100.000 metres quadrats. Però el conjunt de les dues barriades comprèn 154 hectàrees (91 corresponen al Camp Redó i devers 63 a Cas Capiscol). Aquestes dues àrees només tenen quatre petites zones verdes que en alguns casos es troben mal ubicades i tan sols amb un equipament esportiu.

L’actuació que s’hi pretén desenvolupar elevarà els índexs de densitat poblacional. Actualment al Camp Redó hi ha una densitat de 149 habitants per cada 100 habitatges. Amb el nou projecte aquesta xifra se situarà a l’entorn dels 189 residents per 100 habitatges. Concretament, en aquesta àrea hi ha previst edificar més de 870 pisos com a màxim amb un increment de 2.622 del sostre residencial. Això és un 20% més de la població actual que hi ha en aquesta zona de Palma, una de les més massificades.

En la mateixa proporció se situen les xifres a la zona de Cas Capiscol. El barri presenta una densitat de població que se situa en 139 habitatges per cada 100 habitants. La reurbanització d’aquesta àrea elevarà la xifra a una mitjana màxima de 196 habitatges per cada 100 residents. En aquest barri s’hi edificaran uns 160 pisos i concentrarà 500 habitants més, un 6% més de la seva població.

De tota manera, el nou pla que preveu desenvolupar el Consistori té previst destinar a aquests terrenys de Son Busquets, cedits a Cort pel Ministeri de Defensa, un total de 16.883 metres quadrats a equipaments públics, un 15,50% de la superfície a edificar. Amb aquest canvi només es guanya un 5% de sòl públic. I és que el conveni passat preveia una superfície per a aquestes característiques de prop d’11.748 metres quadrats –un 10,6% del total–. En tot cas, l’augment de la dotació pública és minsa –de 3 a 5 equipaments– en comparació a la massificació de població.