Benvinguts a la Plataforma, per a repensar la ciutat que volem,"SON BUSQUETS".
Son Busquets. Un espai públic sobre el que es projecta seguir congestionant una ciuatat que ha de menester amb urgencia recuperar valors en i per la convivència.
Obre els ulls! T'hi apuntes!

Cort diu que el nou pla al solar de Defensa guanya 5.000 m2 de sòl i rebaixa 300 habitatges

LAURA MORRAL. Palma.
La Plataforma Son Busquets inicià ahir una de les primeres accions en contra de la construcció de 1.300 habitatges socials al solar de l’antic quarter d’artilleria de la carretera de Valldemossa suposarà. Des de la perspectiva dels veïns el projecte, contribuirà a la saturació de la zona. En total podran ser de l’ordre de 4.700 nous habitants a una zona que ja pateix problemes reals de massificació.

Segons el portaveu, Francesc Riera, des del punt de vista dels veïns, aquest solar de 110.000 m2 hauria de tenir uns usos més diversos, de caire més públic, i en tot cas s’hauria de reduir encara més el nombre d’habitatges per construir, ja que en l’anterior projecte del govern del PP que presidia Catalina Cirer se’n preveien uns 1.600. «Palma és un municipi que creix, des de fa anys, d’una manera exagerada. Els solars que, com aquests, són de propietat pública han de tenir usos col·lectius, socials o públics», expressà Riera.

De totes maneres, el Consistori manifestà que el nou pla especial que es preveu desenvolupar als terrenys de Son Busquets, cedits a Cort pel Ministeri de Defensa, preveu destinar un total de 16.883 metres quadrats a equipaments públics, un 15'50 per cent sobre el total de la superfície a edificar.

Això significa que amb la revocació de l’acord anterior, aprovat de manera inicial el 2006 pel mandat del PP, aquesta zona de Palma guanyarà 5.135 metres quadrats més de sòl dedicat a serveis i a equipaments per als ciutadans.

I és que el conveni passat just preveia una superfície per a aquestes característiques de prop de 11।748 metres quadrats –un 10'6% del total– en un nucli de població on, actualment, ja habiten devers 5.000 persones, a les quals se sumaran les famílies que es traslladaran a viure als 1.308 habitatges que s’hi construiran. D’aquests, 638 seran de protecció oficial. En aquest preacord, hi consta que l’augment de la dotació pública passarà de 3 a 5 equipaments. El preprojecte nou preveu una zona esportiva, abans inexistent, de 2.905 metres quadrats per un pavelló de tres pistes i ampliar l’àrea destinada a equipament escolar.

www.diaridebalears.com/segona.shtml?3470+3+199892

Pere Muñoz. .peremp.blocat.com
La Plataforma Son Busquets es continua oposant a la construcció de 1।300 pisos als antics quarters militars। L’argument dels veïnats és clar: a una zona on ja hi ha una gran saturació poblacional i una important manca de serveis, l’entrada de prop de 5.000 noves persones només fa incrementar el problema.Des de l’Ajuntament es diu que el Ministeri de Defensa ha millorat el projecte inicial i ha disminuït 5.000 metres quadrats l’espai construït amb habitatges. La dada és positiva, però cal anotar que estam parlant d’un solar de 110.000 m2, amb la qual cosa 5.000 metres és una quantitat molt petita.

L’actitud dels veïnats té tota la justificació del món: esperaven que els antics quarters es convertirien en serveis, espais verds, instal·lacions esportives, etc., a més dels habitatges. En realitat, però, és a l’inrevés: es construiran habitatges (1.300) i, a més, es farà alguna zona de serveis. L’argument que el Ministeri cerca bàsicament ingressos per la construcció dels habitatges pot ser vàlid. Tot i així, l’Ajuntament de Palma, per molt que ambdues institucions siguin del mateix color polític, hauria d’exigir que els interessos del Ministeri no anassin en contra de la millora de la qualitat de vida a la zona. Si som objectius, podem dir que aquest nou pla per Son Busquets és millor que l’anterior. La pregunta, però, és si és suficient, si és allò que els veïnats esperaven, si és bo per la zona...

Els que hi viuen sembla que tenen clares les respostes, ara només falta que a Cort també ho tenguin clar। El tema fa anys que es troba a l’agenda política municipal i no es pot dir que s’hagin tengut gaire en compte les opinions dels veïnats. Aquesta legislatura em consta que sí tenien la confiança de ser més escoltats. El resultat final determinarà si ha estat així o no, però per ara la cosa, per ara, pinta malament. Esperem que millori!


www.diaridebalears.com/opinio.shtml?3471+6+199912

Hem vist al llarg dels anys com el ciment s'ha empassat les possessions dels voltants de Palma amb la mateixa voracitat i devastació que provoca un tumor maligne en un cos humà. Bones terres de conreu, illes riques de biodiversitat entre bardisses, torrenteres, basses, tanques, horts, arbres, camins i caminois, marges, teulades, cases, porxos i corrals, així com el ric patrimoni cultural i etnològic a ells lligat, ha patit el menyspreu o, encara pitjor, la nostra indiferència més absoluta. Una manca de respecte pels jornalers, amos i madones que sabien quan i com fer produir la terra i transformar els aliments o com cuidar els animals amb estimació.
El tribut que estem pagant a aquesta voràgine desbocada i destructora afecta directament la nostra salut física i mental, individual i col·lectiva. Sens dubte. Les consultes als ambulatoris o les visites a la farmàcia ho confirmen. No comença a ser hora de pensar de forma diferent abans de portar a terme certes actuacions que encara ens poden perjudicar més? Son Busquets n'és un exemple. Hauria de ser absolutament prioritari convertir aquest solar en un espai verd de terra per a tots els veïnats que l'envolten. La nostra salut i autoestima ho necessita, i no només pel que fa als veïnats de Palma.
És trist, però, haver de reconèixer que tanta possibilitat hi ha que un pensament així puguin posar-lo en pràctica els presumptament esquerrans que ara governen arreu, com els declaradament dretans i contraris que abans ho feien. En tot cas és el PSIB-PSOE qui hi té la darrera paraula, sigui en veu del Ministeri de Defensa, propietari del terreny; sigui a l'Ajuntament, que és qui ha de decidir; sigui al Consell o al Govern, que hi poden donar suport. I els altres, els del BLOC, què hi diuen?

Joan Vicenç Lillo i Colomar. Alaró.

diaridebalears.com/opinio.shtml?3473+6+200053Los miembros de Salvem Son Busquets, frente al antiguo cuartel militarदिअरिओदेमल्लोर्क Foto: S. Llompart

El PERI para el antiguo cuartel está pendiente de la autorización de Madrid


F. HORRACH/J. CAPÓ. PALMA. La Plataforma Salvem Son Busquets ha presentado ante el ayuntamiento de Palma una alegación para detener el proyecto de reforma del antiguo cuartel militar de Son Busquets, que contempla la construcción de alrededor de 1.300 viviendas, la mitad de protección oficial (VPO).
Su portavoz, Francesc Riera, informó ayer de que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para este espacio "creará un pueblo de 5.000 habitantes" en una de las zonas con mayor densidad de población de Palma. Según Riera, este crecimiento afectará negativamente a la barriadas de Camp Redó y Cas Capiscol, cuyas infraestructuras no podrán absorber tal cantidad de nuevos habitantes. Además el incremento del tráfico rodado se estima en más de 3.000 vehículos que, según la plataforma, las comunicaciones de la zona tampoco podrían absorber.

Consejo de Ministros

La gerente de Urbanismo de Cort, Yolanda Garví, apuntó ayer que el ministerio de Defensa, titular del solar, ya ha aprobado las nuevas modificaciones al proyecto realizadas por el consistorio y que actualmente tan solo falta la autorización del Consejo de Ministros del Gobierno central para ratificar este plan de construcción.
Garví recordó que la nueva redacción de este PERI ha reducido en 350 el número de viviendas, -siempre respetando el 50% para VPO- que anteriormente rondaba las 1.600. Esta revisión ha supuesto incrementar en un 17% la superficie destinada a servicios complementarios, cuando el anterior proyecto tan sólo contemplaba la creación de un centro docente, uno cultural y otro sanitario.
La consideración de este PERI, proyectado durante la pasada legislatura, fue una de las promesas electorales de la actual alcaldesa, Aina Calvo, quien aseguró que revisaría el proyecto para reducir el número de viviendas y aumentar el de equipamientosव्व्व

www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008032000_4_341180__Diario-de-Palma-Salvem-Busquets-quiere-detener-construccion-1300-vivendas-zona


La Plataforma Ciutadana per Son Busquerts neix en motiu per a la reivindicació de donar un ús públic i assenyat de l'antic quarter de "Son busquets", situat a Palma de Mallorca entre la carretera de Valldemossa, la carretera de Sóller i el carrer Sant Vicenç de Paül.

El Ejecutivo de Antich afronta gastos millonarios para paralizar grandes proyectos del PP

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 09/07/2007

Impedir, eliminar, suspender, paralizar. Estos son algunos de los verbos que jalonan la declaración de intenciones pactada por la nueva mayoría de centro izquierda de Baleares. La alianza del PSOE con UM y el Bloc PSM-IU-Verds-Esquerra se compacta con la vocación de parar la "destrucción del territorio" y de enmendar algunas de las grandes infraestructuras y operaciones inmobiliarias del anterior Gobierno del PP.


El Gobierno balear echa el freno · ELPAÍS.com

EL GOVERN MUNICIPAL REBUTJA AL PLE DEL MES DE GENER DEL 2004 LA SEGUENT PROPOSTA RELATIVA A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE CAS CAPISCOL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS


Cas Capiscol és un dels barris de Palma que ha tengut un creixement de població més important en els darrers anys. Ha sofert les conseqüències de l’increment de la circulació de la carretera de Valldemossa, està amenaçat per l’increment de població desmesurat que es derivarà del conveni signat entre el Ministeri de Defensa i l’Ajuntament per a la zona de Son Busquets i ha conegut també l’impacte d’un gran centre d’oci instal•lat a la zona septentrional del barri.

Les barriades amb major creixement són les que estan més exposades a desequilibris socials i manca d’equipaments i, per tant, prescindint de qüestions generals com neteja, policia de barri, barreres arquitectòniques. etc ., que són comuns a la pràctica totalitat de la ciutat, i centrant-se en qüestions específiques del barri de Cas Capiscol, es proposa al Plenari de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD:


1.- Promoure la modificació del Conveni amb el Ministeri de Defensa per tal de limitar l’edificabilitat per a ús residencial i incrementar els usos públics
2.- Promoure el tancament i desratització dels solars del barri
3.- Acondicionament provisional del solar de carrer Orquídea destinat a centre docent com a lloc de lleure i pràctica de l’esport
4.- Dotació d’un centre cultural i una biblioteca per a l’ús del barri
5.- Instar la Conselleria d’Educació a accelerar la construcció dels centres docents pendents
6.- Augmentar la freqüència de la línia 12 de l’autobús de 25 minutS a 10 o 15 minuts

Palma de Mallorca, 23 de Març 04।EU - EV

...

14 h

EU-EV i PSM-EN presentam una proposta per millorar el desenvokupamnent urbanístic de Son Busquets en termes de minva de densitat, d'increment dels equipaments i de manteniment del nombre d'ह्पो.


...

Eberhard i Nanda en BLOC PER PALMA

EL MUNDO / EL DIA DE BALEARS. Dissabte, 23 de juny de 2007 L'alcaldessa de Palma va signar ahir un decret nomenant a una Junta de Govern provisional parell ala gestió diària de l'Ajuntament fins a la celebració dimecres que ve de la sessió plenària. El nomenament d'aquesta junta era necessari per a poder convocar el Ple abans esmentat. Aina Calvo ha consensuat la Junta de Govern provisional amb els líders en Cort de UM i el Bloc, Miquel Nadal i Eberhard Grosske respectivament. La Junta de Govern la componen Aina Calb, Andreu Alcover, Joana María Borràs, Eberhard Grosske i Cristina Cerdó. En el Ple de dimecres es nomenarà a la Junta de Govern definitiva en la qual figuraran tots els noms abans esmentats i als quals se sumaran els responsables de la resta d'àrees. En la Junta de Govern no estarà Miquel Nadal, qui per voluntat pròpia ha decidit no assumir cap regidoria. Per altra banda, el delegat del Govern a Balears, Ramón Socías, i Aina Calbo van acordar ahir impulsar amb la major celeritat possible la revisió del projecte per a la construcció d'habitatges en els terrenys de l'antic aquarterament de Son Busquets i l'ampliació del Tascó Verd. Després de mantenir una reunió amb motiu del recent nomenament de Calvo com alcaldessa, aquesta va recordar que era una promesa electoral del PSIB-PSOE «reconduir» el projecte de Son Busquets, en el sentit de reduir el nombre d'habitatges públics en la zona, que al seu judici és «excessiu», i incrementar els equipaments públics.

elmundo-eldia.com

28/01/2007. General

Em va fer gràcia llegir ahir al Diari de Balears, que la candidata socialista a l’Ajuntament de Palma es preocupi per la pèrdua de qualitat de vida que suposarà la irrupció d’un nou barri amb prop de 5.000 persones a l’antic quarter d’infanteria de Son Busquets, quan PP i PSOE s’han donat la mà en el model per fer-hi habitatge social.

En els 110.000 m2 alliberats pel Ministeri de Defensa, el PP proposava 1650 habitatges i el PSOE 1590, o sigui que la diferència o l’impacte sobre el nucli urbà és igualment alt.

Ara és normal que veïns del Camp Redó i Cas Capiscol al·leguin contra el projecte i no crec que l’impacte es suavitzi amb més equipaments socials, que sembla ser la proposta d’Aina Calvo.

Precisament tota la zona es troba molt massificada i una proposta d’aquestes característiques no és compartida des d’Unió Mallorquina, ja que consideram necessari esponjar més la zona per guanyar-hi amb qualitat de vida.


Son Busquets: PP i PSIB-PSOE aposten per la massificació
28/01/2007.
General

El sòl s'ha convertit en un bé escàs en una illa on el creixement urbanístic ha d'amidar-se al mil·límetre Notícies ZonaInmobiliaria »

Noticias ZonaInmobiliaria

Consideram que s’ha de reduir el nombre d’habitatges i donar-li un ús més públic i social
Els 1.590 habitatges de Son Busquets contribuiran a la saturació de la zona

EFE
Actualizado 21-11-2007 15:14 CET
Palma.- El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, ha anunciado hoy que en dos meses puede cerrarse el acuerdo de cesión del cuartel militar de Son Busquets de Palma, donde el Govern balear y el Ayuntamiento pretenden que se construyan 1.300 viviendas, de las que 780 serán de protección oficial y 520 libres.
En 2 meses puede cerrarse un acuerdo para construir 1.300 viviendas en Son Busquets soitu.es

17/06/2006
Amb el lema A Son Busquets volem equipaments l'associació veïnal reclama un centre de salut, un poliesportiu cobert amb piscines, un casal de joves, una biblioteca, una escoleta municipal, un centre de dia i una residència pública per a la tercera edat, un centre cultural, locals per a associacions de la barriada, un institut i guarderies públiques.
Sens dubte demanen molt; però el fet és que, si hom s'hi atansa, es veu ben a les clares que tenen massa poc.
p i c a l s u d Festes d'estiu a la barriada de Son Busquets

Movilización de bolsas de suelo del Estado para vivienda protegida
Ministerio de Defensa

........
Son Busquets, Palma de Mallorca
Antiguo cuartel con una superficie de unos 111.000 m2 que fueron objeto de un Convenio en 1998. Principio de nuevo acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears anunciado el 14 de junio de 2005 para mejorar la ordenación y el destino urbanístico. Ahora se pretende que, de un total de 1.662 viviendas, más de la mitad, es decir, unas 852 viviendas, sean protegidas, además de aumentar la anchura de los viales y reservar unos 11.000 m2 para equipamientos educativos, deportivos y socio-sanitarios.
........
Movilización de bolsas de suelo del Estado para vivienda protegida -

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de los Ministros de Defensa y Vivienda que recoge los criterios básicos sobre la operación de desarrollo de suelo para la construcción de viviendas en los terrenos del antiguo acuartelamiento de Son Busquets, en Palma de Mallorca.
Estos terrenos ocupan una superficie de más de 110.000 metros cuadrados en el caso urbano de esta ciudad y han sido desafectados al dejar de tener uso militar.
Según los datos del informe analizado por el Consejo de Ministros, esta actuación permitirá la promoción de 1.662 viviendas, de las que 852 serán viviendas protegidas. Además, se dotará a esa zona de importantes equipamientos públicos, espacios libres y zonas verdes. De esta forma, el Gobierno cumple con su compromiso de facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda mediante la enajenación de suelo público.
La Moncloa. Informe sobre la construcción de viviendas en un antiguo acuartelamiento de Palma de Mallorca

30/01/2007
... Habitatge Aina Calvo promet augmentar els equipaments públics de Son Busquets La candidata del PSOE a l'alcaldia de Palma, Aina Calvo, ha promès que, si governa, l'Ajuntament dedicarà a equipaments públics part dels terrenys de l'antiga caserna de Son Busquets inicialment destinats a habitatges protegides, cases que construirà en altres zones de la ciutat.
30 Enero 07 - Agencia EFE http://www.ainacalvo.com/
Tota la informació la trobaràs a www.ainacalvo.com Eleccions 2007. 24 Febrero 2007
PSOE Aina Calvo promet augmentar els equipaments públics de Son Busquets

Diari de Mallorca. Dijous 22 de novembre de 2007 Segons Carboner, s'edificarà un poliesportiu, un centre mèdic i un institut M. MANS. PALMA. Sobre el solar de la caserna de Son Busquets, a Palma, es construiran 1.300 habitatges, de les quals el 60% serà de protecció oficial i la resta, lliures. Aquesta és la xifra negociada entre l'ajuntament de Palma, el Govern i el ministeri de Defensa, segons va informar ahir el conseller d'Habitatge, Jaume Carboner. L'acord es rubricará en un termini màxim de dos mesos, va avançar el ministre de Defensa, José Antonio Alonso, qui ahir va viatjar fins a Palma per a anunciar la cessió gratuïta de la bateria militar de Punta Fora, a Menorca, a la Comunitat Autònoma. "Estem parlant, i estem parlant bé", va raonar Alonso. Els 1.300 habitatges (780 de protecció oficial), entre les carreteres de Sóller i Valldemossa, aniran acompanyades d'un equipament per al gaudi dels veïns de Son Busquets i dels barris limítrofs. Un centre de salut, un poliesportiu cobert amb tres pistes, un institut i un local sociocultural donaran vida al projecte urbanístic. Carboner va proclamar que la vella instal·lació militar es transformarà en un barri "compacte", "cohesionat socialment" i "sostenible des del punt de vista mig ambiental" gràcies a la barreja de pisos subvencionats per la comunitat i altres de construcció lliure, tots ells acompanyats de comerços i serveis. El pacte entre les tres administracions es produirà "com més aviat", va detallar Carboner. Per aquest motiu, el Govern ha contactat amb la Societat Estatal de Promoció i Equipament del Sòl (SEPE) amb la finalitat de que els terrenys "es desenvolupin com més aviat". "El ministeri de Defensa té molt patrimoni i el lògic és que ho gaudeixin els ciutadans per a objectius nobles i transparents, evitant qualsevol finalitat especulativa", va detallar Alonso. El Pla Especial de Son Busquets, aprovat a la fi de la passada legislatura pel partit Popular, contemplava la construcció de 1.662 habitatges, de les quals la meitat serien a preu taxat. No obstant això, l'alcaldessa Aina Calb ha optat per reduir l'edificabilitat per a no saturar la barriada, segons va adduir a l'accedir al càrrec.
Diario de Mallorca - Son Busquets acogerá 1.300 viviendas, de las cuales el 60% será de protección oficial

D´ençà que som candidat a batle, i gràcies a la visió que m´ha donat ser vicepresident del Consell de Mallorca, he pogut observar com els palmesans no compten amb un Ajuntament que els faci sentir-se ciutadans de primera.
En aquest sentit, em preocupa de manera especial la situació que vivim pel que fa a les infrastructures públiques.
Anem als exemples concrets per il·lustrar el que intent explicar.
Als darrers anys, i aquestes darreres setmanes amb una major intensitat, Son Busquets ha estat motiu de polèmica. Des d´UM voldríem que els solars dels antics quarters servissin per dotar de serveis socio-esportius una zona demogràficament saturada com és Cas Capiscol. Així ho hem dit i gairebé ens han insultat per fer-ho.
Amb aquest tema no faré volar coloms; som una persona que toca de peus a terra i sé perfectament la necessitat d´habitatges que hi ha a Palma. Però la construcció de pisos no té perquè ser incompatible amb el projecte que defensam des d´UM: i que passa per la instal·lació d´un pavelló esportiu, un centre social, espais de lleure, equipaments socio sanitaris, una biblioteca, un espai per a les entitats veïnals i zones verdes.
El que no em semblava realista ni adient era el projecte del PP i PSOE -ara sembla que el PSOE ha rectificat- que pretenia que 6.300 noves persones visquessin a una zona que ja avui està saturadíssima.
Hem dit en multitud d´ocasions que s´havia de reduir aquest nombre habitatges, que s´havia d´apostar per les infrastructures i, sobretot, que s´havia de pensar en el futur.
Les barriades del Camp Redó i de Cas Capiscol, entre d´altres, pateixen des de fa anys una pressió demogràfica i un gran dèficit de tot tipus d´equipaments. Ja fa molt de temps -des de l´any 2004- que el Ministeri de Defensa i l´Ajuntament de Palma (gestionats pel PP i el PSOE) juguen a tenis amb Son Busquets sense aportar cap solució. Pens sincerament que les guerres entre el PP i el PSOE no poden continuar perjudicant els veïnats. Nosaltres creiem possible que els quarters de Son Busquets acabin amb el dèficit crònic d´equipaments de la zona.
La població de Son Busquets no pot créixer un 35´4%. No podem passar de 8.147 habitants a prop de 17.000, com volien PP i PSOE.
Al començament de l´article parlava de la visió que m´ha donat el fet de ser vicepresident del Consell de Mallorca, ara m´explicaré. Quan veus molts de municipis de l´illa amb ajuntaments que s´han fet valer, o que han primat les infrastructures sobre altres coses, trobam que els ciutadans de Palma estan molt pitjor que, per exemple els d´Algaida, Ariany, Sant Llorenç o Inca.

No m´invent res, les dades canten. Comparem l´actual Son Busquets, amb més de 8.000 habitants, amb Sant Llorenç, que no arriba a 7.000 però que disposa de dues biblioteques, tres centres sanitaris, un gran teatre i un centre cultural. Algaida té prop de 4.000 habitants i una biblioteca, una casa de cultura, tres centres sanitaris, una instal·lació esportiva, un teatre, etc. Ariany no arriba als 800 habitants i té una biblioteca, un centre sanitari, un polisportiu, etc.
Què té Cas Capiscol-Son Busquets? Té més de 8.000 habitants i zero biblioteques, un centre sanitari saturat, escoles replenes, zero instal·lacions esportives, zero centres culturals, zero espais per les entitats del barri, zero espais per a joves, zero teatres...
El meu compromís com a candidat a batle de Palma és donar un impuls a Son Busquets a partir de l´acord amb les associacions de les zones afectades. El projecte de Son Busquets no pot tirar endavant si no és amb l´acord amb els representants dels veïnats.

El meu compromís és fer que l´Ajuntament tengui com a primer objectiu subsanar el dèficit que avui tenen els palmesans respecte a la resta de municipis de Mallorca; perquè igual que xerram de Son Busquets, podríem xerrar dels pobles Palma -com ara Son Sardina, S´Aranjassa, Gènova, Sant Jordi o Establiments- que també saben el que és la precarietat en matèria d´infrastructures.
Sens dubte, Son Busquets i Palma en el seu conjunt es mereixen un futur millor del que les polítiques actuals de Cort els deparen.

Miquel Nadal és candidat a la batlia de Palma per Unió Mallorquina.


Diario de Mallorca - Un impuls per a Son Busquets

;;