D´ençà que som candidat a batle, i gràcies a la visió que m´ha donat ser vicepresident del Consell de Mallorca, he pogut observar com els palmesans no compten amb un Ajuntament que els faci sentir-se ciutadans de primera.
En aquest sentit, em preocupa de manera especial la situació que vivim pel que fa a les infrastructures públiques.
Anem als exemples concrets per il·lustrar el que intent explicar.
Als darrers anys, i aquestes darreres setmanes amb una major intensitat, Son Busquets ha estat motiu de polèmica. Des d´UM voldríem que els solars dels antics quarters servissin per dotar de serveis socio-esportius una zona demogràficament saturada com és Cas Capiscol. Així ho hem dit i gairebé ens han insultat per fer-ho.
Amb aquest tema no faré volar coloms; som una persona que toca de peus a terra i sé perfectament la necessitat d´habitatges que hi ha a Palma. Però la construcció de pisos no té perquè ser incompatible amb el projecte que defensam des d´UM: i que passa per la instal·lació d´un pavelló esportiu, un centre social, espais de lleure, equipaments socio sanitaris, una biblioteca, un espai per a les entitats veïnals i zones verdes.
El que no em semblava realista ni adient era el projecte del PP i PSOE -ara sembla que el PSOE ha rectificat- que pretenia que 6.300 noves persones visquessin a una zona que ja avui està saturadíssima.
Hem dit en multitud d´ocasions que s´havia de reduir aquest nombre habitatges, que s´havia d´apostar per les infrastructures i, sobretot, que s´havia de pensar en el futur.
Les barriades del Camp Redó i de Cas Capiscol, entre d´altres, pateixen des de fa anys una pressió demogràfica i un gran dèficit de tot tipus d´equipaments. Ja fa molt de temps -des de l´any 2004- que el Ministeri de Defensa i l´Ajuntament de Palma (gestionats pel PP i el PSOE) juguen a tenis amb Son Busquets sense aportar cap solució. Pens sincerament que les guerres entre el PP i el PSOE no poden continuar perjudicant els veïnats. Nosaltres creiem possible que els quarters de Son Busquets acabin amb el dèficit crònic d´equipaments de la zona.
La població de Son Busquets no pot créixer un 35´4%. No podem passar de 8.147 habitants a prop de 17.000, com volien PP i PSOE.
Al començament de l´article parlava de la visió que m´ha donat el fet de ser vicepresident del Consell de Mallorca, ara m´explicaré. Quan veus molts de municipis de l´illa amb ajuntaments que s´han fet valer, o que han primat les infrastructures sobre altres coses, trobam que els ciutadans de Palma estan molt pitjor que, per exemple els d´Algaida, Ariany, Sant Llorenç o Inca.

No m´invent res, les dades canten. Comparem l´actual Son Busquets, amb més de 8.000 habitants, amb Sant Llorenç, que no arriba a 7.000 però que disposa de dues biblioteques, tres centres sanitaris, un gran teatre i un centre cultural. Algaida té prop de 4.000 habitants i una biblioteca, una casa de cultura, tres centres sanitaris, una instal·lació esportiva, un teatre, etc. Ariany no arriba als 800 habitants i té una biblioteca, un centre sanitari, un polisportiu, etc.
Què té Cas Capiscol-Son Busquets? Té més de 8.000 habitants i zero biblioteques, un centre sanitari saturat, escoles replenes, zero instal·lacions esportives, zero centres culturals, zero espais per les entitats del barri, zero espais per a joves, zero teatres...
El meu compromís com a candidat a batle de Palma és donar un impuls a Son Busquets a partir de l´acord amb les associacions de les zones afectades. El projecte de Son Busquets no pot tirar endavant si no és amb l´acord amb els representants dels veïnats.

El meu compromís és fer que l´Ajuntament tengui com a primer objectiu subsanar el dèficit que avui tenen els palmesans respecte a la resta de municipis de Mallorca; perquè igual que xerram de Son Busquets, podríem xerrar dels pobles Palma -com ara Son Sardina, S´Aranjassa, Gènova, Sant Jordi o Establiments- que també saben el que és la precarietat en matèria d´infrastructures.
Sens dubte, Son Busquets i Palma en el seu conjunt es mereixen un futur millor del que les polítiques actuals de Cort els deparen.

Miquel Nadal és candidat a la batlia de Palma per Unió Mallorquina.


Diario de Mallorca - Un impuls per a Son Busquets