...

14 h

EU-EV i PSM-EN presentam una proposta per millorar el desenvokupamnent urbanístic de Son Busquets en termes de minva de densitat, d'increment dels equipaments i de manteniment del nombre d'ह्पो.


...

Eberhard i Nanda en BLOC PER PALMA