Cort diu que el nou pla al solar de Defensa guanya 5.000 m2 de sòl i rebaixa 300 habitatges

LAURA MORRAL. Palma.
La Plataforma Son Busquets inicià ahir una de les primeres accions en contra de la construcció de 1.300 habitatges socials al solar de l’antic quarter d’artilleria de la carretera de Valldemossa suposarà. Des de la perspectiva dels veïns el projecte, contribuirà a la saturació de la zona. En total podran ser de l’ordre de 4.700 nous habitants a una zona que ja pateix problemes reals de massificació.

Segons el portaveu, Francesc Riera, des del punt de vista dels veïns, aquest solar de 110.000 m2 hauria de tenir uns usos més diversos, de caire més públic, i en tot cas s’hauria de reduir encara més el nombre d’habitatges per construir, ja que en l’anterior projecte del govern del PP que presidia Catalina Cirer se’n preveien uns 1.600. «Palma és un municipi que creix, des de fa anys, d’una manera exagerada. Els solars que, com aquests, són de propietat pública han de tenir usos col·lectius, socials o públics», expressà Riera.

De totes maneres, el Consistori manifestà que el nou pla especial que es preveu desenvolupar als terrenys de Son Busquets, cedits a Cort pel Ministeri de Defensa, preveu destinar un total de 16.883 metres quadrats a equipaments públics, un 15'50 per cent sobre el total de la superfície a edificar.

Això significa que amb la revocació de l’acord anterior, aprovat de manera inicial el 2006 pel mandat del PP, aquesta zona de Palma guanyarà 5.135 metres quadrats més de sòl dedicat a serveis i a equipaments per als ciutadans.

I és que el conveni passat just preveia una superfície per a aquestes característiques de prop de 11।748 metres quadrats –un 10'6% del total– en un nucli de població on, actualment, ja habiten devers 5.000 persones, a les quals se sumaran les famílies que es traslladaran a viure als 1.308 habitatges que s’hi construiran. D’aquests, 638 seran de protecció oficial. En aquest preacord, hi consta que l’augment de la dotació pública passarà de 3 a 5 equipaments. El preprojecte nou preveu una zona esportiva, abans inexistent, de 2.905 metres quadrats per un pavelló de tres pistes i ampliar l’àrea destinada a equipament escolar.

www.diaridebalears.com/segona.shtml?3470+3+199892