Es triplica la superfície destinada a equipaments públics i tots els habitatges seran de protecció oficial

El Ministeri de Defensa i l'Ajuntament de Palma han arribat a un acord per reduir a la meitat, de 1.668 a 831, el número d'habitatges que es podran construir als terrenys de Son Busquets, tal com plantejava Cort.
El Ministeri va comunicar a l'Ajuntament, el passat dia 18 de  gener, l'acceptació de la proposta municipal. L'acord està lligat al conveni subscrit entre el Ministeri i l'Ajuntament de Palma el 1998, mitjançant el qual el Ministeri va esbucar les vivendes militars del Baluard del Príncep i l' Ajuntament es comprometia a requalificar l'ús de la caserna de Son Busquets. Durant la legislatura municipal del PP, la requalificació de Son Busquets plantejava inicialment la construcció de 1.668 vivendes lliures i 30.000 metres quadrats de terciari.
La batlessa de Palma, Aina Calvo, va assumir el compromís de reduir el número d' habitatges de Son Busquets i garantir els equipaments públics que necessités aquesta zona. En aquesta línia, l'actual Ajuntament ha fet feina durant dos anys per tal de que el projecte que finalment es dugui a terme a Son Busquets sigui un projecte més sostenible i en concordança amb el nou model de ciutat.
En haver estat atesa la proposta de l'actual equip de Govern, el número màxim d'habitatges que es podran construir a Son Busquets serà de 831, just la meitat de les 1.668 previstes en la proposta original.
Adaptar les exigències
L'Ajuntament de Palma ja ha comunicat al Ministeri de Defensa l'acceptació de les noves condicions, al temps que manifesta la seva satisfacció perquè s'hagi acceptat el nou plantejament defensat per l'equip de govern. 
El Ministeri de Defensa entén i assumeix els plantejaments que, en diverses reunions, ha plantejat l'Ajuntament de Palma, en el sentit de la necessitat d'adaptar el futur de Son Busquets a noves exigències de caire econòmic, mediambiental i social i de sostenibilitat.
L'Ajuntament de Palma iniciarà de forma immediata consultes amb els veïnats, obrint un procés participatiu de cara a la redacció d'un PERI que recollirà l'acord assolit entre ambdues administracions. Aquest instrument serà el que establirà l'ordenació final d'habitatges, equipaments, zones verdes, viari,...".
La solució final que ha acceptat el Ministeri de Defensa culmina després de dos anys de converses. Així, d'una reducció al plantejament inicial de 354 habitatges (presentada pel Ministeri de Defensa l'any 2008) s'ha passat finalment a la meitat dels previstos inicialment, reduint-se en 831 habitatges, és a dir, passant d'una població inicial de 5.000 persones a una de 2.500.